Gtip Analizi

Gümrük verilerini paylaşan ülkelerin ithalat ve/veya ihracatları Gtip kodu özelinde analiz edilerek nokta atış müşteri tespiti yapılmaktadır.

Gtip Kodu Nedir?

Gtip, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nun kısaltması olarak kullanılmaktadır. Dünya Gümrük Örgütü önderliğinde uluslararası ticarete konu olan her ürüne belirli kurallar dahilinde ve sistematik olarak bir Gtip kodu atanır. Ülkemizde de her ürün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Gtip Gümrük Tarife Cetvelinde belirtilen 12'li kod sistemiyle tanımlanır. Aynı şekilde dünya genelinde gerçekleşen bütün ihtacatlar; ürün özelinde tanımlanmış bir GTIP koduna tabidir.

Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7-8’inci rakamları Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9-10’uncu rakamları farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.

Analiz Safhaları

Gtip Analizi sırasında belirli safhalar izlenerek haftalık toplantılar ile danışan firma bilgilendirilir.

Danışan Tanışma Formu yardımıyla firmanın geçmiş ihracatlarında kullandığı Gtip kodları temin edilir. Ayrıca, hizmet süresince alternatif Gtip kodlarının analiz edilmeside söz konusu olacaktır. Eğer danışan firma geçmişte ihracat yapmadıysa, hizmete konu olan ürünlerin Gtip kodu tespitleri Again Data istihbarat uzmanları tarafından yapılır.

Danışan firmanın ürün öncelik sıralamasına göre Gtip Analizi başlatılır. Dünya çapında söz konusu Gtip Kodu ile yapılan ithalatlar ve ithalatçılar tespit edilir. Tespit edilen ithalatçı firmaların danışan firma için potansiyel alıcı olarak uygunluğu bir istihbarat uzmanı tarafından tek tek kontrol edilir.

Tek tek kontrol edilerek potansiyel müşteri olarak değerlendirilen ithalatçı firmalar, danışan firmaya rapor olarak iletilir. Danışan firmanın isteğine bağlı olarak, Again Data ithalatçı firmalar ile ilk teması kurarak fiyat teklifi getirmektedir.

Sorularınız mı var?

Bütün sorularınız için bizimle her zaman +90 (216) 759 25 11 numarası üzerinden temasa geçebilirsiniz..

İLETİŞİM